İstifadə Şərtləri

İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDASI

 

Bu internet saytından və ya bu internet saytındakı hər hansı bir məlumatdan istifadə, aşağıdakı şərtləri qəbul etdiyiniz mənasını verər.

Bu internet saytına girilməsi, saytın və ya saytdakı məlumatların və digər proqramların və istifadə edilməsi səbəbi ilə, müqavilənin pozulması, haqsız hərəkət, ya da başqa səbəblərə görə, yarana biləcək birbaşa və ya dolayı heç bir zərərdən KESİNLİKLE İLETİŞİM PAZARLAMA VE SATIŞ TİCARET A.Ş. məsul deyil. KESİNCLİCKLE, müqavilənin pozulması, haqsız hərəkət, laqeyd və ya digər səbəblər nəticəsində; əməliyyatın kəsilməyə uğraması, səhv, laqeyd, kəsilmə barəsində hər hansı bir məsuliyyət qəbul etmir.

KESİNCLİCKLE bu sayt və sayt davamında mövcud hər cür xidmət, məhsul, saytı istifadə şərtləri ilə saytda təqdim məlumatları əvvəldən bir xəbərdarlığa ehtiyac olmadan dəyişdirmə, saytı yenidən təşkil etmə, yayını dayandırma hüququnu özündə saxlayır. Dəyişikliklər saytda yayım anında qüvvəyə minir. Saytın istifadəsi və ya sayta giriş ilə bu dəyişikliklər də qəbul edilmiş sayılır. Bu şərtlər link verilən digər web pages üçün də etibarlıdır.

KESİNCLİCKLE, müqavilənin pozulması, haqsız hərəkət, laqeyd və ya digər səbəblər nəticəsində; əməliyyatın kəsilməyə uğraması, səhv, laqeyd, kəsilmə, silinmə, itkin, əməliyyatın və ya ünsiyyətin gecikməsi, kompüter virusu, ünsiyyət çatışmazlığı, oğurluq, məhv və ya icazəsiz olaraq qeydlərə girilməsi, dəyişdirilməsi və ya istifadə edilməsi barəsində hər hansı bir məsuliyyət qəbul etməz.

Bu internet saytı Kesinclickle'nin nəzarəti altında olmayan başqa internet saytlarına keçid və ya istinad ola bilər. KESİNCLİCKLE, bu saytların tərkib və ya ehtiva etdikləri digər əlaqələrdən məsul deyil.

KESİNCLİCKLE bu internet saytının ümumi görünüş və dizaynı ilə internet saytındakı bütün məlumatlar, şəkillər, Kesinclickle markası və digər markalar, www.kesinclickle.com adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektron, qrafik və ya maşında oxuna bilər şəkildə təqdim edilən texniki məlumatlar, kompüter proqramları, tətbiq olunan satış sistemi, iş metodu və iş modeli də daxil bütün materialların və bunlara bağlı fikri və sənaye mülkiyyət hüquqlarının sahibi və ya lisenziya sahibidir və qanuni qoruma altındadır. Internet saytında olan heç bir Material; əvvəldən icazə alınmadan və qaynaq göstərilmədən, kod və proqram da daxil olmaq üzrə, dəyişdirilə, kopyalana, çoxaltmaq, başqa bir dilə çevrilə bilməz, yenidən yayımlanmaz, başqa bir kompüterə yüklənə, postalanmaz, göndərilməz . Internet saytının bütünü və ya bir qismi başqa bir internet saytında icazəsiz olaraq istifadə edilə bilməz. Əksinə hərəkətlər hüquqi və cinayət məsuliyyəti tələb edir. KESİNCLİCKLE'nin burada açıqca göstərilməyən digər bütün hüquqları qorunur.

KESİNCLİCKLE, dilədiyi zaman bu qanuni xəbərdarlıq səhifəsinin məzmununu yeniləmə səlahiyyətini gizli tutmaqdadır və istifadəçilərinə sayta hər girişdə qanuni xəbərdarlıq səhifəsini ziyarət etmələrini tövsiyə etməkdədir.

maami sex stories myjustliving.com adult interactive stories
dirty adult stories read erotic sex adult stories fiction free
written adult stories with animals and humans having sex sex orgies for kids sex stories stories of sex
why men cheat on beautiful women married men having affairs cheat on wife
adult porn stories mom and son incest nifty sex stories k9 sex stories
divalproex solluna.somee.com divalproex sod er